UNGDOMSBAROCKORKESTER ANMÄLAN, KLICKA HÄR

 

En grundläggande tanke med Karlsson Barock är att göra väl framförd musik från 16- och 1700-talen tillgänglig för en växande skara lyssnare. Vi spelar på instrument från den tiden eller kopior av sådana. De skiljer sig på avgörande punkter från de instrument man vanligen finner i t.ex. symfoniorkestrar. 

De äldre instrumenten gör det lättare att hitta de uttryck o valörer i musiken som man kan läsa om i traktater från perioden. Instrumenten bjuder helt enkelt in till den lekfullhet och spelglädje som präglar Karlsson Barocks musicerande.

En väg att intressera nya grupper för denna musikskatt har varit och är fortfarande att erbjuda kurser i barockspel för ensembler och orkestrar i de kommunala kulturskolorna i regionen. Denna undervisning har gått till så att

några musiker ur Karlsson Barock har besökt kulturskolorna på ordinarie lektionstid och demonstrerat olika speltekniker, låtit ungdomarna prova på barockinstument och inte minst spelat med ensemblerna. Många av Karlsson Barocks medlemmar tillhör inte bara toppskiktet av professionella barockmusiker i landet, utan är även högt kompetenta och intresserade pedagoger. Efter de inledande mötena mellan kulturskoleorkestrarna o Karlsson Barock har projekten knutits ihop genom att under en hel dag repetera med hela Karlsson Barock och tillsammans genomföra en avslutande konsert. Mötet mellan kulturskolorna och de professionella musikerna har undantagslöst varit väldigt inspirerande för båda parter.